ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  นายทศพล แงะสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม เป้นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังนี้ 1) การสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียน 2)ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว 3) รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก โรงเรียนหัวแข็ง และ 4) ลดการกลั่นแกล้งกันและส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม