ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม