ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร "ระดับคุณภาพดีเยี่ยม" โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ปีการศึกษา 2562 จาก สพม.39 โดยมี นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2563