ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพม.39 นางเปรมฤดี เกลาพิมาย และนางโชติกา กุลจู นักวิชาการศึกษา ได้พบปะนักเรียนเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

และให้นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อตนเองในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมี ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ โรงอาหารใหม่ที่สะอาด มีการจัดเตรียมอ่างล้างมือ มีสบู่ เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง ตามนโยบาย “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School)”

ภาพกิจกรรม