ภาพกิจกรรมประทับใจ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
นำคณะครู นักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
เพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม

 

ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม มอบเกียรติบัตร "ระดับคุณภาพดีเยี่ยม" โครงการห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ปีการศึกษา 2562 จาก สพม.39 โดยมี นายวิสูตร แก้วสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบ วันที่ 9 สิงหาคม 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ดร.บุปผา ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำบุญเปิดสำนักงานสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

  นายทศพล แงะสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม เป้นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563 ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ดังนี้ 1) การสร้างเครือข่ายสภานักเรียนโรงเรียน 2)ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาว 3) รณรงค์การใส่หมวกกันน็อก โรงเรียนหัวแข็ง และ 4) ลดการกลั่นแกล้งกันและส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม