วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนางสาวอวยพร สุรินทร์ประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม พบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบนโยบายการบริหารงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงาน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร แนวทางการดำเนินงาน และครูที่ปรึกษาพบปะผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้้าใจเกี่ยวกับการรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ผลการเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน พฤติกรรม และอื่น ๆ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าทองพิทยาคม